Privātuma politika

Veicot pasūtījumus, privātpersonas iesniedz arī privātus datus par sevi, tādus kā: 

  • Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods;

  • Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

SIA "Kurzemes granulas"  personas datu apstrādi veic, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi.