Sertifikāti

SIA "Kurzemes granulas" ir sertificēta atbilstoši standartiem:

  • ISO 9001:2015 – kvalitātes vadības sistēma

  • ISO 14001:2015 – vides vadības sistēma

  • ISO 50001:2012 – energopārvaldības sistēma

  • FSC® (licences Nr. FSC – CO95342) – atbildīgas un ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas programma - jautāt par mūsu FSC® sertificētiem produktiem

  • PEFC (reģistrācijas kods NC-PEFC/COC-023501) - meža sertifikācijas shēmu novērtēšanas programma

  • SBP (Sustainable Biomass Program) – sertifikācijas sistēma ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas rezultātā iegūtu koksnes produktu izmantošanai industriālām vajadzībām/ enerģijas ražošanai (skat. Koksnes piegādes ziņojums 2021)

  • ENplus - starptautiska granulu sertifikācijas shēma/ kvalitātes standarts

  • DINplus – Vācijas granulu kvalitātes standarts, ko izmanto arī daudzās citās valstīs